Κλειδαριά SECUREMME Κ5

Υψηλής ασφάλειας αρθρωτός κύλινδρος με ευρωπαϊκό προφίλ.

  • Κλειδιά εγγεγραμμένα με προστατευτική κάλυψη/ μη αντιγράψιμα
  • 1 εργοστασιακό κλειδί και συσκευασία με 5 κλειδιά
  • Κάρτα ασφαλείας κατόχου με έμμεση κωδικοποίηση
  • Ράβδος οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα για την προστασία ολόκληρου του κυλίνδρου
  • Πείρους κατά της χειραγώγησης
  • Πείρους αντίθετης διάτρησης εμπρός και πίσω