Πιστοποιήσεις

Αγαπητοί Πελάτες, συνεργάτες και φίλοι,

Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO9001:2000, το οποίο πιστοποιήθηκε από τον αρμόδιο για την Ελλάδα φορέα.

Η πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά ISO9001, είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων μας.

Η ΑΛΜΑ Ε.Π.Ε. εδρεύει, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, διαθέτει δύο εκθεσιακούς χώρους στην πλαστήρα 58 στην Πυλαία και. στην Αλ. Παπαναστασίου 166 στη Χαριλάου και. κατασκευάζει και τοποθετεί υψηλής ποιότητας κουφώματα PVC με «συνέπεια και. επαγγελματισμό».

Το όραμα μας είναι να αποτελέσουμε το σημείο αναφοράς του συνθετικού κουφώματος για τους τελικούς χρήστες, τους κατασκευαστές και τις τεχνικές εταιρίες που επιθυμούν υψηλή ποιότητα στην σωστή τιμή.

Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 και πάντα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και να βελτιώνουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητα του με τη συνδρομή των έμπειρων και αφοσιωμένων συνεργατών μας, των πρωτοπόρων και αξιόπιστων προμηθευτών μας, αλλά και των απαιτητικών και πιστών πελατών μας.

Υλοποιούμε σύστημα αντικειμενικών σκοπών ποιότητας με την καθιέρωση δεικτών παρακολούθησης σε όλες της βαθμίδες της οργανωτικής μας δομής για:

  • Υψηλό βαθμό ικανοποίησης πελατών
  • Αποτελεσματικές πωλήσεις
  • Υψηλή κερδοφορία
  • Αποτελεσματική εμπορία
  • Μειωμένη επιβάρυνση εργασίας
  • Αποδοτική διαχείριση αποθήκης
  • Αποδοτική πολιτική πωλήσεων
  • Αποδοτικό Σύστημα Ποιότητας
  • Διαρκή Βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας

Διαδίδουμε και εμβαθύνουμε την πολιτική μας για την ποιότητα στους εργαζομένους και στους συνεργάτες μας εκπαιδεύοντας τους συστηματικά και πραγματοποιώντας μαζί τους τακτικές συναντήσεις για ζητήματα που αφορούν τους ίδιους, την επιχείρηση αλλά και τους πελάτες.