Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις
pistopoihtiko
triti 8 aprilios 2008

Η εταιρεία ΑΛΜΑ έχει πιστοποιηθεί επισήμως το 2001 από την εταιρία της KBE του ομίλου Profine ως επίσημοι κατασκευαστές συνθετικών κουφωμάτων στην Ελλάδα και μέχρι και σήμερα συνεχίζει να είναι ανάμεσα στις πιο αξιόπιστες και παραγωγικές εταιρίες στον κλάδο της κατασκευής κουφωμάτων. Ακόμη, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO9001:2000, το οποίο πιστοποιήθηκε από τον αρμόδιο για την Ελλάδα φορέα.

Η πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά ISO9001:2000, είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων μας. Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 και πάντα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και να βελτιώνουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητα του με τη συνδρομή των έμπειρων και αφοσιωμένων συνεργατών μας, των πρωτοπόρων και αξιόπιστων προμηθευτών μας, αλλά και των απαιτητικών και πιστών πελατών μας.

Υλοποιούμε σύστημα αντικειμενικών σκοπών ποιότητας με την καθιέρωση δεικτών παρακολούθησης σε όλες της βαθμίδες της οργανωτικής μας δομής για:

  • Υψηλό βαθμό ικανοποίησης πελατών
  • Αποτελεσματικές πωλήσεις
  • Υψηλή κερδοφορία
  • Αποτελεσματική εμπορία
  • Μειωμένη επιβάρυνση εργασίας
  • Αποδοτική διαχείριση αποθήκης
  • Αποδοτική πολιτική πωλήσεων
  • Αποδοτικό Σύστημα Ποιότητας
  • Διαρκή Βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας


Διαδίδουμε και εμβαθύνουμε την πολιτική μας για την ποιότητα στους εργαζομένους και στους συνεργάτες μας εκπαιδεύοντας τους συστηματικά και πραγματοποιώντας μαζί τους τακτικές συναντήσεις για ζητήματα που αφορούν τους ίδιους, την επιχείρηση αλλά και τους πελάτες.