Κλειδαριά SECUREMME Κ2

Η SECUREMME Κ2 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

  • Κύλινδρος με 10 μπίλιες, ένα εργοστασιακό κλειδί και συσκευασία με 5 κλειδιά
  • Κλειδιά ελεγχόμενης παραγωγής / μη αντιγράψιμα.
  • Στην συσκευασία περιλαμβάνεται η κάρτα κατόχου
  • Λειτουργία Τεσσάρων Πίρων και με Γλώσσα κλειδώματος