Οικοδομή Γρεβενά

Γρεβενά
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΝΟΞ

Περιγραφή Έργου

Η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών ενεργειακών συνθετικών κουφωμάτων PVC (ανοιγώμενα ανακλινόμενα σε χρώμα λευκό με επικαθημένα ρολά, με διπλούς υαλοπίνακες (διπλά ενεργειακά τζάμια), και εσωτερικών κουφωμάτων. Εσωτερικές πόρτες laminate-θωρακισμένες πόρτες με επενδύσεις laminate. Κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελα αλουμινίου και περίφραξης.

Το έργο πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά

Υπηρεσίες που αναλάβαμε

Προϊόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν: