Μαρμαράς Ξενοδοχείο

Μαρμαράς, Χαλκιδική
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Περιγραφή Έργου

Η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών ενεργειακών συνθετικών κουφωμάτων PVC (Ανοιγώμενα ανακλινόμενα-συρόμενα επάλληλα σε χρώμα Quartzgrau) με ρολά εξωτερικά, σίτες τύπου συρόμενες και κάθετες, με διπλούς υαλοπίνακες (διπλά ενεργειακά τζάμια)

Το έργο πραγματοποιήθηκε στο Μαρμαρά Χαλκιδικής

Υπηρεσίες που αναλάβαμε

Προϊόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν: