Γραφεία 4all Θεσσαλονίκης

Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία Θεσσαλονίκη
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Έργου

Η εταιρία μας ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων στα κεντρικά γραφεία της ελληνικής εταιρίας ψιλικών 4all Θεσσαλονίκης (εξωτερικά ενεργειακά κουφώματα PVC σε λευκό χρώμα με διπλούς ενεργειακούς υαλωπίνακες.)

Το έργο πραγματοποιήθηκε στα Κωσταντινουπολίτικα Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες που αναλάβαμε

Προϊόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν: