Κουφώματα Αλουμινίου ΕΤΕΜ

Η ΕΤΕΜ είναι η πρώτη εταιρεία που σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου στην Ελλάδα.

Σήμερα συνεχίζει να πρωτοπορεί και να δημιουργεί προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, που καλύπτουν από τις πιο απλές μέχρι και τις πιο σύνθετες ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών.

Τα συστήματα Αλουμινίου της ΕΤΕΜ υποβάλλονται σε απαιτητικούς ελέγχους και σε δοκιμές ώστε να πιστοποιηθούν για τις επιδόσεις τους, παρέχοντας άριστα αποτελέσματα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
Τα συστήματα της ΕΤΕΜ πιστοποιούνται για την αντιδιαρρηκτική προστασία που προσφέρουν σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα.

Η ΕΤΕΜ εφαρμόζει  πιστά τις καλύτερες δυνατές πρακτικές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, με σημαντικές επενδύσεις και τη λήψη μέτρων για τη βελτιστοποίηση του κύκλου παραγωγής του υλικού, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες στοχεύοντας στη  μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της παραγωγής και την ελαχιστοποίηση κάθε πιθανότητας ρύπανσης του περιβάλλοντος.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ETEM