Ρολα Επικαθήμενα

Επικαθήμενα ονομάζονται τα ρολά που το κουτί τοποθετείται πάνω στο κούφωμα..

Ρολα Εξωτερικά

Τα εξωτερικά ρολά είναι τα κουτιά των ρόλων τα όποια τοποθετούνται έξω..

Ρολά Ασφαλείας

Τα Ρολά Ασφαλείας της ΑΛΜΑ κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές αντοχής..

Ρολά Επικαθήμενα Αλουμινίου

Επικαθήμενα ρολά αλουμινίου ονομάζονται αυτά ,που το κουτί..